Lokalekonomi hett ämne för omställare

För tolfte året i rad arrangeras lokalekonomidagarna på fyra platser i Sverige. I år lyfter man lokala valutor, kopplar ihop stad och landsbygd och tittar närmare på ekonomi i relation till naturtillgångar.

Ylva Lundqvist har arbetat med lokalekonomidagarna under flera år och har sett förändringar både i ämnena som tas upp och i besökarna som kommer.

– Tidigare kom mycket folk från myndigheter till lokalekonomidagarna. Nu ser vi fler byalag, omställare och lokala föreningar som kommer. Det finns också många ämnen som vi inte känt varit relevanta att lyfta tidigare, men som nu nått en punkt där vi kan det, till exempel lokala valutor.

I år blir det fyra olika platser som gästas av lokalekonomidagarna. Alla har de lite olika program och tar fasta på lokala förhållanden och intressen. I Uppland har Sveriges lantbruksuniversitet en tung lokal förankring, så i det evenemanget kommer forskning att avspeglas lite mer än på övriga platser.

Det småländska evenemanget får ett brett anslag. Där kommer det att handla om lokal upphandling och lokal ekonomisk analys. Lokalekonomi är en ganska ny fråga i Småland, så det blir mer av en start för lokalekonomidagarna.

– I Norrland tänkte vi först ha ett event i Västerbotten, men nu samarbetar vi med olika lärcentra som kommer att visa lokalekonomidagarna via internet, så att fler kan vara med. Temat kommer att vara att gå från ideellt arbete till ekonomisk bärkraft, berättar Ylva Lundqvist.

I Göteborg blir lokalekonomi i förorten ett tema. Här handlar det mycket om vad urbaniserade områden kan lära av landsbygden och tvärt om.

– Miljonprogrammen och landsbygden ligger ofta i den ekonomiska periferin. Här handlar det om att tillvarata det sociala kapitalet och bygga på lokala lösningar, förklarar Ylva Lundqvist.

Internationellt har lokalekonomidagarna också fått ett genombrott. Förra året gjordes en nordisk lokalekonomidag när Island var ordförandeland för Nordiska ministerrådet.

– Då diskuterades bioekonomi som är en viktig koppling mellan naturresurser som basen för en ekonomi och det lokala ägandet och inflytandet över dem. Det är något som vi vill fortsätta att prata om.

I övrigt blir det fortsatta temat för dagarna att höra lokala exempel om samverkan där aktörer tillsammans lyfter en hel bygd. Där det ideella engagemanget blir en del av den lokala utvecklingsprocessen.

Mikrofonder och finansiering är en annan stor fråga under lokalekonomidagarna i år.

– De traditionella bankerna är ofta inte intresserade av lokala utvecklingsinitiativ där man inte kan redovisa en affärsplan på traditionellt sätt. Här finns stora finansieringsproblem. Vi kommer att titta på alternativ när det gäller finansiering och visa på de möjligheter som finns.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV