Lokal gemenskap lockar omställare i Australien

I den lilla orten Denmark i sydvästra Australien är intresset för omställning stort. Nästa steg är att bli självförsörjande på vindkraft, bygga ett hållbart bostadsområde och förhoppningsvis bli en omställningskommun.