Lättare för barn att få uppehållstillstånd

1 juli träder en lagändring i kraft som ska göra det lättare för asylsökande barn att stanna i Sverige. Men trots att politikerna länge betonat att barnperspektivet är viktigt i asylprocessen, återstår det att se hur stort genomslag lagändringen får i praktiken.