Lantbrukarnas lönsamhet ökar

Fyra av tio lantbrukare tycker att de har god lönsamhet. Det är en klar ökning sedan förra året. Ett skäl kan vara att allt fler efterfrågar svensk mat.