Länk ska stärka ung teater i hela landet

Nyskriven dramatik om allt från hundutställningar till medicin mot blyghet. Möten med professionella teaterarbetare och andra unga som sysslar med teater. Det får unga teatergrupper i projektet Länk.

Riksteaterns satsning Skolscenen Länk startades 2010 och föddes ur en oro för teaterns framtid, berättar projektledare Edward ”Buffalo” Bromberg.

– Det fanns en tendens att unga mer höll på med datorspel, teater var inte så populärt då.

Många teaterutbildningar på gymnasienivå saknar nyskrivna pjäser som passar större ensembler, och som har många roller som inte kräver manliga skådespelare. Istället är de hänvisade till äldre verk. Genom Länk får sex av Sveriges främsta dramatiker i uppdrag att skriva var sitt manus för kulturskolor, estetklasser och unga amatörgrupper i gymnasieåldern.

De ensembler som vill delta väljer en av pjäserna. De skickar sedan sin regissör till en nationell regihelg under hösten, där de får träffa manusförfattarna, professionella regissörer och andra teaterarbetare. Tillsammans resonerar de kring hur pjäserna kan tolkas och även hur exempelvis scenografi, ljud och ljus kan se ut. Regissörerna får dessutom välja olika kortkurser i allt från ljussättning till röstarbete.

Senare får varje teatergrupp besök av en skådespelare eller regissör från Riksteatern eller närmaste länsteater som ger feedback på deras arbete. De bjuds också in till en regional festival under mars eller april, där de spelar sin föreställning, får feedback och möter andra unga ensembler från regionen.

– Det blir som Gothia cup för teater. Deltagarna får träffa andra unga som är intresserade av teater och se andra som har jobbat med samma material men tolkat det helt annorlunda.

I år hålls den nationella Länkfestivalen i Stockholm den 13–15 maj. Några av ensemblerna i projektet väljs ut att uppträda men alla som deltar i Länk kan anmäla sig till festivalen om de vill vara publik och gå på workshops, samtal och seminarier.

Projektet är tänkt att ge ungdomar en förståelse för hur det är att jobba professionellt med teater genom att de får spela på professionella scener och träffa professionella teaterarbetare. Det är också ett sätt att stärka hela teaterbranschen, inspirera fler att söka till scenskolor och få fler att engagera sig i Riksteatern lokalt. Hälften av de 800 ungdomar som deltar i Länk i år har blivit medlemmar i sin lokala förening.

– De får se att teater är angeläget för dem. Skolensembler är ibland jäkligt bra. Spelar de något angeläget för sina klasskamrater blir det intressant. Jag har hört deras kamrater säga att ”det var det bästa jag har sett på teater” , säger Edward ”Buffalo” Bromberg.

För gymnasieeleverna i Visbys Teater Wåga har Länk framför allt inneburit en chans att möta andra ungdomar som också spelar teater. Men att sätta upp den politiska pjäsen Buy nothing day har inte varit helt enkelt.

När tidningen når Teater Wåga per telefon pågår repetitionerna av Buy nothing day för fullt. De har redan spelat föreställningen på Kulturskolan i Visby och en regional Länkfestival men ger publiken en sista chans att se den igen på Kulturskolan den 10 maj.

Genom musiken i bakgrunden berättar Mathilda Nyman och Caroline Lundahl att det har varit intressant att jobba med tolkningarna av manusets rollfigurer. I deras version handlar pjäsen om två poliskommissarier som ska nysta upp härvan kring ett attentat mot ett köpcentrum genom att gestalta de inblandade och låtsas vara dem. Därför blev det viktigt med tydliga skillnader mellan kommissarierna och de andra rollfigurerna.

– Vi har jobbat mycket med karaktärerna och att göra dem tydliga och samtidigt naturliga. Det har varit utmanande men roligt, säger Caroline Lundahl.

De tycker också att det har varit kul att vara delaktiga i tolkningen av manuset.

– Har man ett känt verk vet ledaren redan hur det ska göras, säger Mathilda Nyman.

– Ja, och man kan kolla på tidigare tolkningar, men nu fick vi göra en helt egen tolkning, säger Caroline Lundahl.

Att åka på den regionala Länkfestivalen i Stockholm tyckte de var givande, särskilt att prata med andra unga med samma intresse och höra hur de jobbade.

– Det var jättekul. Vi fick se så mycket teater och lärde känna många i vår ålder som håller på med teater. Det var utvecklande att få upp ögonen för hur många duktiga unga skådespelare det finns, säger Mathilda Nyman.

Däremot har de inte fått så mycket professionell coachning utifrån, vilket de tycker är synd. Den skådespelare som gav respons på föreställningen hann inte se hela eftersom han bara var på Gotland över dagen. Under festivalen ger en jury feedback direkt efter uppträdandet, berättar Irene Duckert, dramapedagog på Kulturskolan och ledare för Teater Wåga.

– Då är eleverna lite i gasen och vill ha beröm. Den biten är jätteutvecklande men det går lite snabbt, säger hon.

Alla tre tycker också att det vore bättre med mer uppstyrda möten mellan ungdomarna under festivalerna.

– Att byta erfarenheter, idéer och kunskap mellan eleverna och även mellan lärarna skulle vara spännande, säger Irene Duckert.

Men hon är nöjd med den kompetensutveckling hon fick under regihelgen och kan absolut tänka sig att delta i projektet igen.

– Att få vara med i Länk och åka till Stockholm är fantastiskt för mina elever eftersom vi bor på en liten ö där det inte finns så många andra unga teatergrupper. Det är fantastiskt att få se vad andra ungdomar gör i teaterväg.

Irene Duckert berättar också att pjäsen har gett upphov till intressanta diskussioner i gruppen, eftersom den handlar om rollfigurer som gör ett attentat mot ett köpcentrum.

– Om man ska spela en karaktär som vill spränga ett köpcentrum är det en resa man måste göra som ungdom, att prova helt andra tankar än man själv bär på och göra dem till sina på scen. Det har varit en stor utmaning för många i gruppen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV