Långt kvar till gemensam bokning för Europas tågtrafik

Trots tågets lägre miljöpåverkan i relation till flyget är det betydligt lättare att flyga ut i Europa. Sedan SJ helt slutat att sälja utlandsbiljetter är det än svårare att välja tåget. Först om fem år kan det bli verklighet med en gemensam bokningssajt för tåg i hela EU.

Tidigare kunde svenska resenärer köpa tågbiljetter ut i Europa via telefon eller över disk hos SJ. Men sedan den första augusti är det slut med det. SJ hänvisar till att deras kärnverksamhet är tågtrafiken i Sverige och den ska man nu koncentrera sig på.

– När vi sålde utlandsresor förmedlade vi biljetter för andra operatörer och det tog ganska stora resurser. Det var närmast en förlustaffär för oss, säger SJ:s kommunikationsdirektör Helga Baagøe.

Beslutet föregicks av att SJ stängde ner sina resebutiker på alla orter förutom i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och på Arlanda flygplats tidigare i år.

– Det började med att SJ stängde ner de lokala försäljningsställena i våras och det här är ett naturligt nästa steg i att banta kostnaderna. Men det får miljömässiga konsekvenser, säger Ellie Cijvat ordförande för (Miljöförbundet) Jordens vänner som är en av organisationerna bakom Tågupproret.

Nästa bakslag på tur för tågtrafiken ut i Europa är att danska DSB och tyska Deutsche Bahn planerar att lägga ned nattågen från Köpenhamn till Basel, Amsterdam och Prag från och med årsskiftet.

– DB och vi har tittat på siffrorna och kommit fram till att det inte är ekonomi i det, säger DSB:s säljchef Christian Linnelyst i ett pressmeddelande.

Tågupproret samarbetar nu med tyska och danska grupper för att mobilisera för bättre förutsättningar för att resa med tåg.

– Om politikerna menar allvar med klimatmålen måste det finnas ett välfungerande tågsystem, säger Ellie Cijvat.

Från SJ:s håll framhåller Helga Baagøe att det är beklagligt om det upplevs som krångligt att ta sig ut i Europa med tåget, men att det inte är SJ:s ansvar.

Andelen utlandsbiljetter har utgjort 0,03 procent av den totala biljettförsäljningen. SJ sålde förra året biljetter utomlands för 14 miljoner kronor, totalt ligger försäljningen på 5,7 miljarder.

– Det är en service vi har haft. Men interrail säljer vi fortfarande och det är oftast ett bra alternativ med stor flexibilitet för resenären, säger Helga Baagøe.

Interrailkort går att köpa lätt och smidigt via SJ:s hemsida. Men en nackdel är att på många tåg, särskilt på nattågen, krävs det platsreservationer. För att göra dessa länkar SJ till en annan hemsida, men kruxet är att det där krävs två månaders framförhållning för att kunna göra reservationerna.

Men det känner inte Helga Baagøe på SJ till.

– Det låter hemskt om det är så. Men upplever man det svårt att boka så finns det resebyråer som det går att vända sig till. SJ har till exempel avtal med Big travel och Resia.

Samtidigt som försämringarna för utlandsresenärerna nu sker pågår ett arbete med att ta fram en gemensam bokningsserver för tågtrafiken inom EU. Då skulle det bli lika lätt att boka tåg som flyg även utanför Sverige.

Men det tar tid och troligtvis är det inte i hamn förrän om fem år.

– Tågtrafiken är till sin art nationell och det finns många barriärer att ta sig förbi för att kunna göra ett gemensamt system, menar Helga Baagøe.

Tågoperatörerna måste jämka sina åldersgränser, rabattsystem och ersättningsgarantier. Tidtabeller måste synkas och ansvarsfördelningen klargöras, förtydligar Helga Baagøe. SJ ingår i en projektgrupp inom EU som arbetar för att det ska lösas.

Vad skulle kunna snabba upp processen?

– Ja, det är väl i så fall en större press från kunderna och möjligtvis att fler länder avreglerar tågmarknaden. I dag är Sverige och Storbritannien de enda avreglerade marknaderna i EU. Det skulle öppna upp för en operatör att agera i fler länder.

Tågupproret förespråkar istället en tydligare styrning av transportsektorn där principen att det färdsätt som smutsar ned mest också ska vara dyrast att använda sig av.

– Det kan innebära att höja skatten på fossila bränslen och samtidigt sänka kostnaderna för banavgifter för tågtrafiken, säger Ellie Cijvat.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV