Landsbygdens inflytande är viktigast

Landsbygden har i decennier varit missgynnad i de politiska prioriteringarna. Nu krävs aktiva, strategiska politiska beslut både nationellt och lokalt för att skapa balans mellan stad och land, skriver Åse Classon, Hela Sverige ska levas ena ordförande, i en ledare om den parlamentariska landsbygdsutredningen.