”Läget för vandrande fiskarter är katastrof”

Endast ett fåtal av de svenska vattenkraftverken har åtgärder som gör det möjligt för fiskar att komma förbi. Läget för många vandrande fiskarter är därför akut. En statlig utredning öppnar nu för en förändring.