Kyrkklockor och ny teknik ger glesbygden röst

Den 8 juni klockan 11 blir Gotland spelplats för en helt unik konsert. Samtliga öns kyrkklockor är med och spelar ett nykomponerat musikstycke som tar form i en radiosändning över hela världen. ”Innebörden av det här är att säga att ’hallå! Vi finns!’” säger initiativtagaren Owe Ronström.

Det hela går under namnet En mycket stor konsert och beskrivs som musik på världens största instrument, i världens största konsertsal med hela världen som publik. Klockarna i kyrkorna ska få instruktioner om när de ska slå i klockorna, och så sänds ljudet från varje plats med hjälp av frivilliga. De står redo med en särskilt framtagen app i sina smarta telefoner för ändamålet. Dessa ljudsignaler sätts ihop i en studio och direktsänds sedan i Sveriges Radio, i Europa och över internet, med bara någon sekunds fördröjning.

Att just Gotland är platsen beror inte bara på att idén kommer ifrån den gotländske etnologen, radioproducenten och musikern Owe Ronström. Det handlar också om att Gotland har det bäst utbyggda 4G-nätet och därmed de bästa tekniska förutsättningarna. Och inte minst om lokalsamhället. Konserten ingår nämligen i Owe Ronströms forskning kring ösamhällens speciella villkor.

Hans hypoteser är att samhällen som avgränsas fysiskt på det sätt som öar gör tenderar att locka till sig mångsysslare, att de präglas av en genomskinlighet när det gäller att hitta resurser eller information, och att de boende i dessa samhällen träffar på samma människor i olika sammanhang – att nätverken på jobbet, hemma och på fritiden överlappar. Tanken är att allt detta ska göra det lättare att få ihop den här typen av arrangemang just på till exempel Gotland. Och hittills verkar det stämma.

– Jag har hållit på i många år med galna projekt och det är alltid någon tå som man trampar på. Men hur vi än har dansat runt den här gången har vi inte hittat några tår som gör ont. Det verkar inte finnas något hotande i det här. Stödet har varit omfattande.

Det finns flera syften med projektet. Ett är att ur ett konstnärligt perspektiv testa gränserna för vad som kan räknas som musik. Ett annat är att utveckla tekniken för den här typen av radiosändning. Och ett tredje är att ge Gotland en röst, utifrån tesen att ön representerar en av världens marginaliserade platser.

– Innebörden av det här är att säga att ”hallå! Vi finns!” Och vi finns inte bara för att ni ska besöka oss, utan vi producerar saker som alla behöver, vi är också en del av världen. Det handlar om att ta plats och ge en röst.

Enligt Owe Ronström finns det en bild bland gotlänningar av att det som görs på fastlandet på något sätt är bättre än det som görs på Gotland. Att ön exotiseras som en plats som är långsammare och mer historisk än andra delar av Sverige är också en sorts marginalisering. Han säger att det finns likheter med andra former av strukturell underordning på grund av till exempel ras, kön eller ålder.

– Vi ser de spåren här också. Konsekvenserna av marginaliseringen är till exempel att vissa flyttar. De känner av detta inpå bara skinnet, att framtiden gått ifrån dem. Det gäller väldigt många öar.

Owe Ronström har inga illusioner om att en konsert ska kunna få politiska följder, men han menar ändå att symboler kan göra skillnad. Vissa händelser kan, som Pridefestivalen, få betydelse på sikt.

– Vi har möjligheten att agera symboliskt men inte strukturellt. Vi får leta efter symboliska uttryck som kan få bäring, men hur de ska tolkas vet vi inte i förväg. Men man måste ändå försöka att sticka ut näbben och säga något.

Läs mer på klockrent.ompom.se eller http://www.facebook.com/EnMycketStorKonsert

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV