Kvinnors kraft krävs för att stoppa krig

Makthavarna måste lyssna på kvinnors krav att stoppa krig och våldsamma konflikter, skriver Kirsti Kolthoff från Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet – Uppsalakretsen.

Kvinnor har kraften och modet att stoppa krig om deras röster får höras och om deras kunskaper och erfarenheter blir synliga och tillvaratas. Kvinnor är viktiga aktörer för förändring. I medierapporteringen visas oftast kvinnor som offer för svält, krig och övergrepp i konflikthärdar. I undantagsfall får vi även höra kvinnors egna röster runt om i världen.

Därför glädjer vi oss åt att Malala Yousafzai fick årets Nobels fredspris för sitt viktiga arbete för flickors utbildning. Samtidigt arbetar många kvinnor enträget för freden i det tysta. I Uppsalakretsen för Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, IKFF, arbetar vi med att synliggöra kvinnors fredsarbete och förmedla att arbetet för fred och nedrustning hänger ihop med mänskliga rättigheter. Genom att vara en del av en internationell organisation, Women’s international league for peace and freedom, förenas vår styrka och känsla av solidaritet med kvinnor från hela världen.

Under året har vi hört berättelser om kvinnors fredsarbete i DRC Kongo, Sydsudan, Sudan och en rad andra platser som visat att fred handlar om nedrustning, konfliktlösning med fredliga medel och kvinnors rättigheter. Historiskt har vi lärt oss att kampen för kvinnors rösträtt hänger ihop med fredsarbete. En kvinna som historiskt har varit viktig för fredsarbetet är Märta Tamm Götlind som blev medlem i IKFF och ordförande i Uppsalakretsen och som också var aktiv i rösträttskampen på 1910-talet. Vi ser hur fredsarbetet gäller kampen för kvinnors rättigheter ur många perspektiv.

Att mänsklig säkerhet definieras utifrån ett feministiskt perspektiv är viktigt eftersom det våld som utövas får till följd att fler civila kvinnor än soldater dör i världens våldsamma konflikter och krig. Militarismen bygger på en patriarkal tradition där normen är en maskulinitet där män räddar kvinnor och visar musklerna politiskt och militärt. Feminismen bygger däremot på en icke-militaristisk position. En position som stödjer försvaret av mänskliga rättigheter, skapande av dialog och fredsinsatser för att kunna skapa en långvarig, hållbar och verklig fred.

Det är enkelt och vanligt förnuft att arbeta för att minska varje form av våld. Allt ifrån det strukturella våld som fattigdom innebär, det dagliga fysiska våldet och förnedringen till det organiserade massiva våld och dödande som krig innebär. Valet är att bygga mänsklig säkerhet genom konfliktlösning, demilitarisering och nedrustning. De enorma resurser som används för det militära behövs för att bygga ett nytt hållbart och tryggt samhälle.

Vad som behövs är en mental omställning. Makthavarna måste inse att militära utgifter inte leder till någon förbättring utan istället bidrar till försämringar och en fortsatt feminisering av fattigdomen genom uteblivna satsningar på sociala och ekonomiska rättigheter och fattigdomsbekämpning. Ytterligare en aspekt för makthavarna att inse är det olagliga och omoraliska i att farliga kärnvapen existerar samt hur kärnkraften bidrar till kärnvapnens existens.

Det är dags att leva upp till FN-stadgan, som slår fast att FN:s syfte är ”att rädda kommande släktled undan krigets gissel” samt artikel 26 i vilken FN:s säkerhetsråd uppmanas att utarbeta världsomfattande planer för systematisk reglering av militära utgifter, liksom FN:s säkerhetsråds resolution 1325:2000 som slår fast att kvinnorepresentation är nödvändig på alla nivåer.

Inför att WILPF internationellt fyller 100 år nästa år har en global rörelse bildats: Women’s power to stop war – en paroll för att fira kvinnors fredsarbete i hela världen med kulmen i april nästa år i Haag med en kongress och en internationell konferens om århundradets fredsbyggande. Då ska en ny fredsagenda skapas för framtiden. Budskapet är att kvinnors medverkan och kraft krävs för att våldsamma konflikter och krig ska stoppas! Att handla lokalt stärker det nationella och internationella och vice versa. Genom att vara med blir du en del av ett internationellt samhälle med modiga aktivister.

Andra artiklar från Landets Fria Syre

De bakar med urgamla sädesslag

– I bageribranschen har man sett spannmålen som en produktionsgröda istället för som ett livsmedel. Det här börjar långsamt förändras i Sverige och i hela världen. Hållbart jordbruk, ursprung och kvalitet, allt hänger ihop. Det säger Marqus Östin som tillsammans med Tina Fernlund driver Järna bageri.

Årets bästa kultur

Vad gjorde 2017 till ett bra kulturår? Landets Fria listar sina favoriter bland musik, böcker och filmer.

Det behövs en ny berättelse om utveckling

Aktionsgrupp vill rädda Vättern

Protestgruppen Aktion rädda Vättern, ARV, arbetar för att hålla Vätterns vatten rent. Genom att överklaga beslut har de lyckats fördröja gruvverksamhet och gasutvinning i området. – Vi ser varje överklagning som en seger, genom att det blir strängare villkor i tillstånden, säger Lisa Lennartsson, ordförande i ARV:s styrelse.

De kämpar för vattnet i Unden

Planerade provborrningar efter mineraler i sjön Unden i Västergötland har väckt stora protester hos boende i området. Genom vårdkasar, överklaganden och dialog hoppas de kunna stoppa beslutet.

Ett valår fullt av omställning

Under 2018 hålls både klimat- och landsbygdsriksdagar och en internationell konferens om nedväxt, men också kurser i allt från permakultur till aktivt hopp. Landets Fria presenterar några av de mest spännande evenemangen ur ett omställningsperspektiv.

Så bygger Fjällbete gemenskap

Om vi väljer att vara medvetna samhällsbyggare så är mycket vunnet för samhället och ekosystemen, säger Jörgen Andersson, grundare av Fjällbete i Jämtland.