Kvinnonätverk möts över gränser

Iris är ett treårigt projekt för att samla kvinnor i Uppsala inför en gemensam manifestation den 8 mars 2017. Fram tills dess ska de göra sina röster hörda och se vad som händer när kvinnor med olika erfarenheter möts.