Kulturhusfestival tar form i Umeås lokstallar

De gamla lokstallarna i Umeå har stått tomma sedan 2010 trots att flera noterat hur väl de skulle fungera som kulturlokal. Nu har en grupp eldsjälar tagit saken i egna händer och ordnar Kulturhusfestival med start den 29 augusti.