Kulturhuset i Jönköping tycks förbli fritt

Det ser ut som om Kulturhuset i Jönköping förblir föreningsdrivet även efter årsskiftet. Enligt Jönköpingsposten har alliansen i kommunen ändrat sig i frågan.