Kulturhuset i Jönköping tycks förbli fritt

Det ser ut som om Kulturhuset i Jönköping förblir föreningsdrivet även efter årsskiftet. Enligt Jönköpingsposten har alliansen i kommunen ändrat sig i frågan.

I april fattade kommunfullmäktige i Jönköping beslut om att ta över driften av Kulturhuset efter årsskiftet. Kommunen sade upp avtalet med Föreningen Kulturhuset eftersom verksamheten inte ansågs bidra till det fria kulturlivet på det sätt som politikerna ville. Nyligen har dock allianspartierna backat och meddelar att driftsmodellen från 2013 kommer att återtas.

– Kulturlivet fullkomligt spirar på Kulturhuset och vi ser en verksamhet som fungerar mycket bra. Mycket av det vi diskuterade 2013 har infriats och därför tycker vi att Kulturhuset även i fortsättningen ska drivas av en ideell förening och den betalar hyra i enlighet med kommunens principer, säger Simon Rundqvist, gruppledare i KD, till Jönköpingsposten.

Hemkänslan och kreativiteten känns påtaglig när Landets Fria besöker huset, innan allianspartierna offentliggjort sitt nya besked om husets framtid. En målerigrupp och en skinn- och textilgrupp har precis startat, liksom Kampmåndagar där det planeras för olika aktiviteter och evenemang, nya sätt att nå ut och strukturen för verksamheten.

Även om situationen fortfarande är oviss beroende på den ännu oklara politiska maktfördelningen i Jönköping, ser det ljusare ut, säger John Heinpalu, operativ samordnare på Kulturhuset.

Mycket hänger fortfarande i luften angående hela Tändsticksområdet där Kulturhuset ligger, och hur mycket det ska marknadsanpassas beror på vad Kd och C anser.

– Införs marknadsanpassade hyror här, som på andra håll i staden, kommer troligen det mesta av föreningsverksamheten att dö ut, säger Jon Heinpalu.

Många av dem som är mest aktiva i Kulturhuset i dag tillhör den nya generationen. De är inflyttade utifrån, och har inte upplevt ett så öppet allaktivitetshus tidigare. Flera som kommit hit för att studera väljer att stanna kvar i stan på grund av Kulturhuset.

Sara Norman Heckscher från Stockholm är en av dem som fick sin notarietjänst här som nyutbildad jurist.

– Inte ens där finns ett liknande hus, kanske för att det geografiskt är för stort. Det känns som att inget är omöjligt att genomföra här. Organisationen är så platt så det går fort från idé till beslut. Det är också en fantastisk blandning av olika människor, yngre och äldre, som gör att man alltid kan få inspiration genom att komma hit och träffa andra som håller på med sina olika skapande grejer, säger hon.

Jessica Ståhl från Öland har också stannat kvar.

– Som student kände jag mig inte hemma i studentlivet med festandet på akademin. Det här är en oas och jag brukar hjälpa till på folkköket och pizzakvällarna.

Om kommunen tar över driften skulle hela verksamheten falla, menar de som är aktiva.

– Vi skulle aldrig lägga ner vår kraft och tid på att arbeta ideellt åt kommunen. Det är vi som skapar huset och förutsättningen är att vi vill bestämma själva – kulturen måste vara fri från yttre inblandning. Det har inget med pengar att göra, säger Sara.

Hon säger att det finns liknande hus i storstäder, men där är man beroende av alkoholförsäljningen för att få dem att gå runt ekonomiskt. Beslutet om alkoholförbud har alltid funnits här.

Att stänga ett halvår för renovering som kommunen beslutat tror hon inte är bra.

– Då skulle vår största hyresgäst Sportdansarna få söka upp en ny lokal och knappast vänta på att återfå den nuvarande. Marknadsanpassade hyror slår hårt mot små näringsdiskare och föreningar.

Anna Jernström har besökt huset i drygt 20 år och upplevt dess upp- och nergångar.

– För mig har detta alltid varit en naturlig mötesplats och jag skulle inte stått ut i Jönköping om det inte funnits. Därför känns det så bra att det åter vaknat till liv och alla är välkomna. Det finns ju ett skriande behov i dag av mötesplatser befriade från kommersiell och politisk styrning.

ABF har förlagt en del av sin kursverksamhet här, verkstäderna har öppna dörrar och förutom Smålands största loppisverksamhet är den nya freeshopen populär. Här kan man lämna och hämta grejer och kläder och det märks att det är en rotation för det byts hela tiden ut.

– Det är prestigelösheten, kravlösheten, lusten och glädjen som är förklaringen till den positiva utvecklingen, tror Anna.

– Vi håller på att ta fram ett nytt avtal som är bättre för både kommunen och oss, säger Jon Heinpalu.

– Tills vidare fortsätter vi att satsa på verksamheten. I höst var punklegenderna Charta 77 här på en spelning, liksom sångdiktaren Jan Hammarlund som imponerades av verksamheten, och den 29–30 november är det öppet hus igen för allmänheten, som var mycket uppskattat förra året.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV