Kronoberg utbildar för att upptäcka våld i nära relationer

Landstinget i Kronoberg ställer sig bakom Socialstyrelsens rekommendation. En ny handlingsplan om vård efter våld i nära relationer har tagits fram och i höst ska all personal utbildas.