Krönika: Hur bra är full sysselsättning?

Ett skäl till landsbygdens oförtjänta rykte är låg sysselsättning, men jobbnormen bör ifrågasättas.