Kritiskt läge för de samiska språken

Förra veckan rapporterade vi om att det satsas mer pengar på samiska läromedel, men att ämneslärarutbildningen i samiska på Umeå universitet saknar studenter. Men trots välvilliga satsningar är det långt ifrån tillräckligt, menar Josefina Lundgren Skerk, ordförande i Sametingets språknämnd.