Krav på språktest stänger ute

Folkpartiets krav på språktester för svenskt medborgarskap delar upp människor i ”vi” och ”dom”. Medborgarskap ska inte betraktas som en fråga om var individen identitetsmässigt hör hemma, utan som en fråga om vilka medborgerliga rättigheter och skyldigheter hon har i det land där hon lever och verkar, skriver Lennart Rohdin (Fp).