Konstnärer sätter Kronoberg på kartan

Vad händer när konstnärer samverkar med en plats och hur kan konsten bidra till diskussioner kring ämnen som avfolkning, konsumtion och natur? Det är några nyckelfrågor i satsningen Residence-in-nature där tio konstnärer har arbetat i och med Smålands inland.