Konst om havets största kroppar

I det enorma projektet Besten & cyklonens öga kopplar konstnären Signe Johannessen ihop sin upplevelse av en tropisk cyklon med sin släkts historia av valjakt – och undersöker vad havets bestar berättar om oss själva och vår syn på kroppen, det okända och naturen.