Konferens med fokus på omställning

I helgen samlades representanter för omställningsrörelsen i Göteborg för att lära sig om allt från lokal ekonomi till kommunikation samt hålla föreningens första årsmöte. Flera nya arbetsgrupper bildades och det blev en intensiv diskussion kring demokratin inom rörelsen.