Konferens med fokus på omställning

I helgen samlades representanter för omställningsrörelsen i Göteborg för att lära sig om allt från lokal ekonomi till kommunikation samt hålla föreningens första årsmöte. Flera nya arbetsgrupper bildades och det blev en intensiv diskussion kring demokratin inom rörelsen.

Årets omställningskonferens i Göteborg den 11–12 oktober innehöll både workshops och dans samt det första årsmötet för Stödföreningen för omställningsinitiativ, som på årsmötet bytte namn till Omställningsnätverket. På söndagen hölls en så kallad open space, en mötesform där deltagarna kunde väcka olika frågor för diskussion i mindre grupper – från grannsamverkan till hur EU:s Leaderprogram kan användas för omställning.

Något som flera ville prata om var demokratin inom omställningsrörelsen. Omställningsnätverket fick kritik för att präglas av revirtänkande och en hierarki där samordningsgruppen har för stor makt och lokala initiativ för lite. Ett förslag var att ”vända på hierarkin” och se till att de lokala initiativen sätts i centrum.

– Vi måste börja dra åt samma håll och inte ägna oss åt internpolitik. Styrelsen måste ta ansvar för att inkludera alla och inte köra sitt eget race, sa Anna Maris, tidigare chefredaktör för Landets Fria Tidning, numera distriktschef för Studiefrämjandet Skåne-Blekinge samt aktiv inom Omställning Österlen.

Representanter från samordningsgruppen och flera av arbetsgrupperna betonade dock att Omställningsnätverkets syfte är att stödja de lokala initiativen.

– Själva syftet med den nybildade föreningen är att stötta de lokala omställningsinitiativen. Föreningen bildades för att det är ett jobb som behöver göras, därför är arbetsgrupperna så viktiga och vem som helst som upplever ett behov kan bilda en arbetsgrupp, sa Hillevi Helmfrid från utbildningsgruppen.

En ny arbetsgrupp kommer att arbeta vidare med frågor kring inkludering och mångfald och flera andra nya arbetsgrupper startades som ett resultat av open space-processen. En är en ny samverkansgrupp för tre sambruk i landet. En annan ska utveckla gruppmetodiker för omställning, till exempel utifrån den så kallade art of hosting-metodiken. Kommunikationsgruppen kommer framöver att satsa på nya sätt att sprida goda berättelser om vad som händer runt om i landet. Bland annat ska gruppen göra det lättare för lokala grupper att blogga om sina projekt och börja att publicera länkar till intressanta artiklar från andra medier. Inte minst vill de skapa en poddcast, en form av webbradio, där lokala projekt och erfarenheter kan förmedlas i ljud.

En annan ny arbetsgrupp ska ägna sig åt frågor kring Reconomy. Lokal ekonomi och de så kallade Reconomy-projekten i Transition Town Totnes i södra England var över huvud taget en nyckelfråga under konferensen. Håll utkik efter mer om detta i kommande nummer av Landets Fria.

Den första årsstämman för Stödföreningen för omställningsinitiativ tog beslut om nya stadgar, bland annat om att byta föreningens namn till Omställningsnätverket. En principdiskussion väcktes kring vilka som ses som medlemmar i Omställningsnätverket och huruvida en medlemsavgift ska tas ut. Här lyckades inte årsmötets deltagare enas på den korta tid som gavs utan styrelsens förslag på nya stadgar röstades igenom utan ändringar. Dock gäller de gamla stadgarna tills nästa årsmöte bekräftat årets stämmobeslut så frågan kommer troligen att återkomma.

Stämman beslöt också om en medlemsavgift för att täcka kostnader för till exempel sajten omställning.net och andra administrativa avgifter. Samordningsgruppen får i uppdrag att ta fram en exakt formulering men andemeningen ska vara att medlemmar kan betala en frivillig medlemsgåva på 100 kronor per år.

Nästa års konferens och extrastämma hålls den 8–10 maj i samband med Framtidsveckan i Malmö. Ordinarie årsmöte blir senare under året.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV