Kollektivet Sämjan – ett alternativt boende för alla

När kollektivet Sämjan i Växjö startade 1976 var det ett uttryck för sin tid. Sedan dess har samhällsvindarna blåst åt olika håll, men Sämjan har bestått. – Kollektivlivet är ett hållbart boende socialt, ekonomiskt och ekologiskt, säger Carina Engström, 62 år.