Kollapsens möjligheter blir pjäs

Folkteatern i Gävleborg vill ta reda på vad en framtida kollaps kan ge för nya möjligheter lokalt, och samtidigt testa ett nytt sätt att arbeta. Ambitionen med projektet Ett sjunkande skepp/ett växande slott är inte bara att skapa en föreställning utan också en långsiktig förändringsprocess.