Klyftan mellan stad och land har aldrig varit större

Världen över lämnar människor landsbygden för ett liv i städerna. Enligt FN nåddes brytpunkten 2008. Numera bor fler än hälften av jordens invånare i städer och Sverige leder urbaniseringsligan, skriver veckans debattörer.

I Sverige bor 15 procent i små orter eller på landsbygden, vilket gör Sverige till Europas mest urbaniserade land. Men landsbygden är också kärnan i omställningen till ett hållbart Sverige.

På landsbygden finns resurserna för att göra biogas som kan förse oss med drivmedel när oljan blir allt dyrare. Där produceras största delen av den förnybara energin och nästan all vår mat. Ändå tvingas människor i dag flytta från de bygder de älskar och har vuxit upp i.

Sedan alliansen tillträde 2006 har 14 000 statliga jobb inom samhällsservice som post, järnvägspersonal och arbetsförmedling försvunnit från Sverige utanför storstäderna. En sjättedel av alla landsbygdskolor har lagts ner och var tionde biblioteksfilial har fått stänga för gott. Klyftan mellan stad och land har aldrig varit större. Detta med Centerpartiet i regeringsställning.

Sveriges lantbrukare lever upp till högt ställda miljö- och djurskyddskrav. Men på grund av lagen om offentlig upphandling köper kommuner och landsting ofta in mat till lägsta pris. Därför blir den lokala bonden utkonkurrerad av import från länder med mycket lägre krav på miljö- och djurskydd.

Alliansen har föreslagit att stödet till miljökrav i offentlig upphandling ska försvagas kraftigt. Men varför ska barn och äldre behöva äta mat från djur som behandlats på ett sätt vi aldrig skulle tillåta i Sverige? Istället vill vi möjliggöra för skolor och äldrevård att köpa in mat från lokala bönder. Det skapar också stora vinster i form av bättre mat, minskad miljöförstöring och fler jobb på den svenska landsbygden.

Miljöpartiet vill att all el och värme i Sverige ska produceras på ett förnybart sätt före år 2030. För att nå dit krävs satsningar på vind-, sol- och bioenergi. Vi vill att den som har solpaneler på sitt eget tak eller är andelsägare i ett vindkraftverk ska få kvitta överskottet av den el man producerar mot den el man använder själv. Det skulle skapa ett stort intresse för investeringar i förnybar elproduktion, på samma sätt som i Tyskland, där över 2 miljoner människor äger sin egen elproduktion. Vi vill också att närboende ska ges rätt att bli delägare när det byggs vindkraft. På så sätt kan vi snabbt ställa om till 100 procent förnybart, samtidigt som landsbygdsborna ersätts för den el man levererar.

Den svenska landsbygden är i dag beroende av olja. Bilen kommer även i framtiden att behövas på landsbygden, där kollektivtrafiklösningar inte fungerar fullt ut. Samtidigt vet vi att oljan kommer att bli dyrare. För att inte slå undan förutsättningarna för landsbygden måste Sverige därför snabbt få fram ökad produktion av förnybara drivmedel.

Miljöpartiet föreslår, liksom Lantbrukarnas Riksförbund, ett rikstäckande stöd till gårdar som producerar biogas parallellt med satsningar som främjar utbyggnaden av biogasmackar.

Satsningar på biogas, på inhemsk matproduktion och förnybar energi hjälper oss att nå det hållbara samhället, samtidigt som det möjliggör för människor att bo och verka på landsbygden.

Vi tycker det är självklart att man ska kunna gå i skola och utbilda sig även på landsbygden. I tider av hög arbetslöshet, väljer alliansen att skära ner på de regionala högskolorna så att flera nu tvingas stänga. Fram till år 2016 vill regeringen minska antalet utbildningsplatser med 10 300, trots att elevkullarna är större än någonsin. Dessa nedskärningar leder till att den högre utbildningen läggs ner i bland annat Härnösand, Skara och Hässleholm.

Bredband är en grundpelare i det moderna samhället, inte minst på landsbygden. Målet är att 90 procent av medborgarna och företagen ska ha snabbt bredband till 2020, men i dag har endast sju procent av landsbygdsborna i Uppsala län tillgång till fiberanslutet bredband. Trots det väljer man att skära ned på pengarna till bredbandsutbyggnaden.

I sin senaste budget väljer alliansen att finansiera sitt femte jobbskatteavdrag med nedskärningar på landsbygdsprogrammet, bredbandsutbyggnaden, järnvägsunderhållet, de regionala högskolorna och skolan. När människor tvingas lämna bygder de älskar för att jobben försvinner, skolorna läggs ned eller järnvägsstationen stänger är det något som är fel i politiken. Vi vill driva en politik för hela Sverige. Därför satsar vi också på den svenska maten, förnybar energi och utbildning och bredband i hela landet. Det gynnar var och ens frihet att leva som man vill, men också en omställning till en hållbar utveckling för hela Sverige.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV