Klimatriksdag ställer krav inför valet

Klimatriksdagen 2014 vill lyfta klimatfrågan och ställa tydliga krav inför valet. 28 organisationer har hittills ställt sig bakom idén. – Det är dags att visa att det finns en stor opinion bakom en snabb minskning av utsläppen av växthusgaser, säger föreningens ordförande Annika Elmqvist.