Klimatförändringar hotar renskötseln

Förändringar i klimatet ger sig till känna i fjällekosystemet i Sápmi (Sameland) i form av snabba skiftningar i temperatur, milda vintrar och kalla vårar. Det ger ingen stabilitet i årstiderna och försvårar renens vinterbete. – Klimatförändringen är det värsta hotet mot renskötseln för den går inte att stoppa, säger Lars-Ola Jannok, renskötare i Baste sameby, Gällivare kommun.