Klimatarbete på höga höjder

Högst upp på shoppingcentret Emporia i Malmö finns norra Europas största takpark. För att det alltid ska finnas växter på taket härmade Louise Lundberg, som var ansvarig för bygget, klimatet på Öland. Hennes mål med parken är att besökarna ska tänka på miljön och vikten av närproducerat.

När Emporia invigdes den 25 oktober 2012 stod det klart att norra Europas största takpark fanns i Malmö. I parken går det att sätta sig ner för att vila eller gå upp i utsiktstornet för att beskåda omgivningen. Takparken är unik i sitt slag med sina 27 000 kvadratmeter.

– Den närmaste staden som har något liknande är Zaragoza i Spanien, säger ekologen Louise Lundberg.

Under uppbyggnaden av shoppingcentret blev Louise Lundberg kontaktad av Lantbruksgruppen Öresund som ville hyra in henne som konsult och ansvarig för allt det gröna på taket. Med sina tidigare erfarenheter av takträdgårdar var hon rutinerad. Men aldrig tidigare hade hon byggt på en så stor yta. Hon tackade ja till erbjudandet och anlitades i drygt 14 månader.

– Det var ett gigantiskt arbete att få allting att passa in.

Den stora utmaningen blev att arbeta uppe på taket samtidigt som köpcentret under dem höll på att byggas upp. Det var en stor arbetsplats och det fanns byggarbetare och lyftkranar överallt.

Louise Lundberg och hennes medarbetare började arbeta allt eftersom takläggarna blev färdiga. Då började experimenten med att lägga jord och plantera. Några växter klarade inte klimatet och då fick hon lov att tänka om.

– Vi behövde växter som klarar tuffa förhållande och som inte behöver bevattnas regelbundet.

För att få tag på torktåliga växter blickade hon åt Ölands alvar, som är en landskapstyp där ett tunt lager växtlighet växer på kalkstensberggrund. Vilket var perfekt att ta efter till takparken.

– Vi härmade helt enkelt det naturliga klimatet som finns på Öland.

Besöker man parken möts man av betongplattor och inhägnade kullar med växter. Men under kullarna finns inte jord utan teknisk utrustning för att växterna ska må bra. De klarar sig vanligtvis endast på regnvatten men under torra perioder behöver de teknisk hjälp och därför finns det en droppslang som sprider ut vatten vid behov.

– Vi fick det att se ut som kullar för att det skulle se verkligt ut. Annars hade det varit stora fyrkanter stora som två villor. Det hade inte varit lika snyggt.

Men eftersom växterna är hämtade från en verklig miljö är det inte alla som behöver konstgjord bevattning. Utrustningen är först och främst menad för gräsmattorna som inte klarar extrema förhållanden. Majoriteten av växterna är så tåliga att de överlever vinterhalv-året.

En anledning till att takparken har växtlighet är för att det ser fint ut. Men det är även praktiskt då det fångar upp regnvatten. På Emporias tak tar växterna upp ungefär 50 procent av regnvattnet. Enligt Louise Lundberg är det bättre än att det försvinner ner i en brunn och sedan vidare i avloppsrör. Dessutom har växterna en svalkande effekt. Takparken påverkar således temperaturen inne på köpcentret. Dock inte till den grad att byggnaden inte är beroende av luftkonditionering.

– En stad är varmare än landskap, för där är mycket byggt av material som behåller värmen. I växter avdunstar det i stället. Det fungerar likadant uppe på taket.

Användningen av gröna tak minskar även buller, behovet av stora dagvattensystem och mildrar stadsklimatet. Växttaken tar även upp och binder luftföroreningar.

På den östra sidan av taket finns det en platt plätt som heter Vilda hörnan. Där bestämde Louise Lundberg att det skulle finnas vanlig Malmöjord, som hon kallar det. Det är sand och torv som vanligvis finns ute på gamla fabriksplatser och längs järnvägar. Som namnet på platsen avslöjar växer det vilt i den delen och det är väldigt få växter som klarar sig. Hon kallar det Malmöjord av den enkla anledning att jorden är hämtad från olika delar av Malmö.

– Det är så naturen hade sett ut om vi människor inte hade mixtrat med den. Därför ville jag ha det här uppe.

Men stoltast är Louise Lundberg över den plats som heter Sinnenas trädgård. Hon valde att ha med den eftersom hon anser att växter är någonting som man ska kunna ta på och känna lukten av, till och med smaka om man så vill. Vilket inte är möjligt i de andra delarna av trädgården, som är inhägnade med staket. I Sinnenas trädgård går det att sätta sig på trätrallar som är byggda på olika nivåer, vilket gör det möjligt för besökare i alla åldrar och storlekar att använda sina sinnen.

– Jag är så nöjd med Sinnenas trädgård. Det finns alltid ställen där man kan sitta i lä. Dessutom är det himla kul att allting är ätbart.

Dock är trädgården mer än bara en del av takparken. Det är där Louise hoppas på att en förändring ska ske. Genom att känna, lukta, smaka och höra är hennes önskan att människor ska komma närmare naturen och förstå dess skönhet.

– Kanske är det den tvååring som stoppar ett blad i munnen som i framtiden intresserar sig för odling och närproducerade produkter.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV