Kläder ska bli mer hållbara

Enligt Nordens miljöministrar ska Norden bli ledande inom hållbar design, konsumtion och produktion av textilier. Vid Chalmers tekniska högskola lades en avhandling fram i juni, om strategier för att minska modets miljöpåverkan. Och intresset för hållbarhet växer bland studenter på Textilhögskolan i Borås.