Keramiker använder lokala material

Rikard Palmquist gräver helst sin egen lera, blandar glasyr på aska från kaminen och vedbränner för att släppa ut så lite koldioxid som möjligt. Men han tycker inte att svenska keramiker generellt tänker så mycket på miljön.