Joe Hills klasskamp lika aktuell efter 100 år

1915 avrättades den svenskamerikanska aktivisten, poeten och protestsångaren Joe Hill. Men hans tankar om klass och jämställdhet är lika aktuella i dag, menar Anna Jörgensdotter, en av de ansvariga för Joe Hill-museet i Gävle.