Jazz når nya grupper utanför städerna

Konserter på sjöar, äldreboenden och idrottsarenor. Det är några exempel på livejazz i orter som Jönköping, Vänersborg och Örnsköldsvik som möjliggörs under året inom projektet Jazzify. Målet är att nå dem som inte vanligtvis går på jazzspelningar.