Internationellt möte lyfte naturens rättigheter

Från ett själlöst objekt fritt för människan att äga och exploatera, till ett levande subjekt med egna rättigheter. Det krävs en rejäl tankevända för att tillerkänna naturen egna rättigheter. Några steg togs vid den internationella konferensen Earth Rights Conference som hölls i Sigtuna den 21–22 april.