”Internationella körer borde finnas i varje stad”

Eugenia Segerstedt kontaktade den internationella kören innan hon ens flyttat till Luleå och blev senare dess ordförande. Kören ger allt från energi till jobbkontakter, och insikter om hur lika vi människor egentligen är, säger hon.