Integrationssatsningar på landsbygden

För att fler invandrare ska bosätta sig på landsbygden har Landsbygdsnätverket en integrationsgrupp med uppgift att sprida information och kunskap. En utvärdering visar att trots riktade satsningar är det svårt att öka inflyttningen till landsbygden.