Integrationssatsningar på landsbygden

För att fler invandrare ska bosätta sig på landsbygden har Landsbygdsnätverket en integrationsgrupp med uppgift att sprida information och kunskap. En utvärdering visar att trots riktade satsningar är det svårt att öka inflyttningen till landsbygden.

I drygt sex år har Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp arbetat för att öka mångfalden på landsbygden. Satsningen beror på att personer med utländsk bakgrund är underrepresenterade där, både som boende och inom näringslivet.

– Det är viktigt att få in nya tankar på landsbygden. Nya människor kan ge stimulans, säger Nils Lagerroth som är kanslirepresentant för integrationsgruppen.

Genom olika informationssatsningar tillsammans med mångkulturella föreningar har gruppen arbetat för att förändra samhällsstrukturerna. Deras målsättning har varit att öka kunskapen och inspirationen och visa att det finns möjligheter på landsbygden.

Enligt Yusra Moshtat, ledamot i integrationsgruppen, möter man problem på den punkten.

– Många invandrare känner en rädsla för att flytta ut till landsbygden då det kan kännas ensamt. Dessutom kommer de ofta från länder där platsen är förknippad med fattigdom.

Studenterna Tua Lennartsson och Hanna Estmalm från Göteborgs universitet har under året följt integrationsgruppen för att utvärdera deras arbete. Genom samtal med föreningarna upplever de att informationsspridningen har varit lyckad.

– Vi märker att målgruppen har blivit mer intresserade, säger Tua Lennartsson.

Men hon är samtidigt medveten om att det är ett stort steg att bosätta sig utanför stadskärnan. Därför tycker hon att det är bra att gruppen har gått ut till olika föreningar och pratat, istället för att endast lämna tryckta broschyrer.

I utvärderingen står det att många önskar att fler utrikesfödda vore representerade i gruppen. I dagsläget har endast två av tolv invandrarbakgrund. Dock är det oklart huruvida gruppen kommer att fortsätta arbetet.

– Det beror på hur man vill prioritera resurserna, men många i gruppen tycker att det är värdefullt och kommer troligtvis fortsätta även om arbetet officiellt läggs ner, säger Nils Lagerroth.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV