Ingen vård för bortglömda patienter

I takt med att förståelsen för sjukdomen ME/CFS ökar och nya behandlingar tas fram kommer villkoren förhoppningsvis att förbättras. Men de här patienterna kan inte vänta. De behöver hjälp nu, skriver Lisa Forstenius, ordförande i Riksföreningen för ME-patienter.