”Ingen bild är värd att sabba motivet för”

Naturfotografer gör både skada och nytta för miljön. Deras bilder kan öka både engagemanget för naturen och dess ekonomiska värde för lokalbefolkningen. Samtidigt bidrar fotografernas resor till klimatutsläpp och slitage på känsliga miljöer.