Inga åtal mot minkfarmer

Förundersökningarna läggs ner rörande de minkfarmer som förra året anmäldes av Miljöförbundet Blekinge väst, som menade att farmarna hade fler avelshonor än vad de hade tillstånd till.

Under februari och mars förra året gjordes 35 miljöinspektioner på minkfarmer i Sölvesborg och det var då som Miljöförbundet Blekinge väst upptäckte att sju farmare hade fler avelshonor än vad de hade rätt till. En farm hade mer än det dubbla antalet avelshonor mot de 5 000 som var tillåtet enligt tillståndet och de övriga farmerna hade mellan 20 och 100 procent fler minkar än vad de hade tillstånd till.

De sju minkfarmerna anmäldes till åklagare, som nu har beslutat att samtliga förundersökningar läggs ner.

– De hade alldeles för många honor, men i tingsrätten håller det inte då det inte går att visa hur många av dem som faktiskt var avelshonor. Det kan finnas förklaringar som att det är djur som ska säljas eller som inte ska betäckas, säger kammaråklagare Ingvar Wennersten.

Wennersten menar att felet är att inspektionerna gjordes för tidigt på året och att de istället skulle ha gjorts då djuren är dräktiga för att kunna bevisa hur många som används som avelshonor.

– Det är första gången som liknande inspektioner gjorts. Nästa gång kanske de gör rätt och då är det inga problem med bevisningen.

Miljöförbundet Blekinge väst menar att syftet med inspektionerna var att klarlägga verksamheternas omfattning, men inte att hitta underlag för åtalsanmälan och fällande fom.

– Vår tanke med inspektionerna var mest att fånga upp om någon hade ändrat sin verksamhet på något sätt. Vi hade inte räknat med att vissa verksamheter skulle ha så mycket fler minkhonor än vad vi uppfattade att de hade tillstånd till. När vi då konstaterade det var vi tvungna att åtalsanmäla, vilket är en skyldighet enligt miljöbalken. Hade syftet varit att räkna minkar på en tid som var optimal ur bevissynpunkt, hade vi kunnat göra räkningen vid en annan tidpunkt.

Den farm som hade störst skillnad mellan tillståndet och faktiskt antal djur har nu fått sitt tillstånd enligt djurskyddslagen återkallat av länsstyrelsen i Blekinge på grund av allvarliga brister i djurhållning, för små burar samt att farmaren har fler minkar än tillståndet ger rätt till. Detta beslut är fattat utifrån djurskyddskontroller vilket är en annan typ av tillsyn än den som Miljöförbundet Blekinge väst utför.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV