I en skog utan kalhyggen får alla plats

För skogsbolagen går den ekonomiska vinsten alltid först. Men skogen har värden som är svåra att mäta i pengar, skriver Lovisa Larsson, naturvägledare och projektledare för Tipin i Tiveden.