Hyresgäster gör konst om renoveringar

Upprustningen av miljonprogrammet i Gränby i Uppsala har gjort att många hyresgäster inte har råd att bo kvar. Just nu pågår ett kulturprojekt där barn och vuxna i området ger sin syn på boende och trygghet genom bland annat film, dans och mosaik.