Hungeruppror blir pjäs i Västervik

Kvinnors rösträtt och den svenska demokratin har Västerviksborna att tacka för mycket. Hungerupproren för 100 år sedan startades nämligen i staden. Musikalen Liket rör sig tar besökaren tillbaka till platsen där allting började.