Historieexpertens bästa lektips

Vi borde leka mer tillsammans. Det konstaterar Inger Alebo, museipedagog vid Hallands kulturhistoriska museum. Lekar kan skapa gemenskap, förtroende och framför allt en rolig stund. – Enkla lekar där alla får vara med kan överbrygga klyftor mellan generationer och kulturer, säger Inger Alebo.