Historieexpertens bästa lektips

Vi borde leka mer tillsammans. Det konstaterar Inger Alebo, museipedagog vid Hallands kulturhistoriska museum. Lekar kan skapa gemenskap, förtroende och framför allt en rolig stund. – Enkla lekar där alla får vara med kan överbrygga klyftor mellan generationer och kulturer, säger Inger Alebo.

I det gamla bondesamhället lektes det vid lediga stunder både till sommar och vid jul. För den mer välbeställda befolkningen som hade mycket fritid var leken en viktig del vid bröllop och andra fester där man ofta tillbringade flera dagar tillsammans och barnen lämnades hemma.

– Lekar har man gjort i alla tider, både vuxna och barn. Man lekte i alla samhällsskikt, på bröllop och på fester, folk var bättre på det förr.

Många av lekarna som bönderna lekte var våldsamma och gick ut på att mäta sin styrka. Lugna stunder kunde fördrivas med strategispel som ritades upp på bordet eller på marken.

Sanna Neimark är dramapedagog och lärare och använder leken både privat och som ett redskap för att bekanta sig med nya grupper i arbetet. Hon menar att lek kan skapa gemenskap och trygghet i en grupp.

– Att umgås och mötas underlättas av att ha en gemensam aktivitet att fokusera på. Leken innebär ofta att vi löser saker tillsammans, vi tvingas träna på att vara konstruktiva och hitta möjligheter. Det är viktigt att ta bort tävlingsmomentet i arbetet med barn och unga, annars kan lekar ha en direkt motsatt effekt och verka polariserande, säger hon.

Forskning visar att lek är viktig, både fysiskt och mentalt.

– Det är bra för kreativitet, hjärna, hjärta och humör, säger Sanna Neimark.

Varför leker inte vuxna mer?

– Att leka uppfattas ofta som osofistikerat och bortslösad tid. Det är inte effektivt att leka och när vi inte är effektiva, såvida det inte handlar om att springa ett maraton, ska kroppen ha total avslappning, gärna på spa. Skolsystemet skolar av vår kreativitet som stimulerats under barndomen.

Det är enkelt att skapa roliga lekar än i dag. Inger Alebo tipsar om några traditionella lekar som kan förgylla stunden med nya och gamla vänner eller familj i sommar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV