Hej månadens omställare Christopher Wegweiser!

Månadens omställare Christopher Wegweiser undervisar i resilient entreprenörskap på Holma folkhögskola i Lund.