Hårdare klimat på landets bibliotek

Hot och våld blir allt vanligare på landets bibliotek, samtidigt som den sociala oron är mer påtaglig. Det gör att många bibliotekarier överväger att byta yrke, enligt en ny undersökning. Men i Åmål har man lyckats vända situationen.