”Hantverkskunskaper gör att vi blir friare”

20–21 maj samlades hantverkare och slöjdintresserade på festivalen Reko på Nääs i Lerum. Landets Fria Tidning fanns på plats för att prata om vikten av att skapa själv och varför vi ska ta vara på våra hantverkstraditioner.