Han visar vägen till permaekonomi

Göran Hjorts tankar om permaekonomi bygger på permakulturens principer där kretsloppet står i centrum. Han efterlyser en hållbar ekonomi som bygger på medväxt istället för tillväxt.