Gymnasieelever satsar på förnybar energi

Läraren Lars-Erik Eriksson vill inte stödja en smutsig oljebransch. Med sina elever bygger han solceller och eldrivna bilar som kan komma till nytta i framtidens jordbruk.