Gymnasieelever satsar på förnybar energi

Läraren Lars-Erik Eriksson vill inte stödja en smutsig oljebransch. Med sina elever bygger han solceller och eldrivna bilar som kan komma till nytta i framtidens jordbruk.

En Volkswagen Caddy av skåpmodell är klar för besiktning på Kungsängsgymnasiet i Sala. Under tre år har eleverna på de olika programmen ägnat tekniklektionerna åt att konvertera bilen från bensindrift till eldrift.

Lars-Erik Erikssons engagemang för solel går inte att ta miste på. Han var tidigt ute med solpaneler och först i kommunen när han 2009 levererade el från panelerna till elnätet.

I skolan har han importerat kiselceller från Kina, som eleverna byggt ihop till solpaneler och sedan gjort mätningar på. En eldriven flakmoped, eldrivna skateboards och en gocart med elmotor är några andra exempel på vad eleverna skapat genom åren.

– Gocarten blev egentligen alldeles för kraftig. Den körde ifrån de vanliga gocartbilarna på banan direkt, berättar Lars-Erik.

En timmes laddning med skolans solceller på tre kilowatt räckte till att köra gocarten med full gas i 2,5 mil.

Solenergin utgör endast 0,06 procent av Sveriges elförsörjning. Istället är energiförsörjningen uppbyggd kring stora kraftverk. Men vad som ofta betraktas som utopiskt av vuxna ses som mer självklart av eleverna, berättar Lars-Erik.

– När jag tar upp elbil med min egen generation är det många som rynkar på näsan men ungdomarna suger åt sig av tekniken, de har miljötänkandet med sig i grunden, säger Lars-Erik.

Skolan har även satt upp ett vindkraftverk på en kilowatt och eleverna får i undervisningen jämföra effekterna av vindkraft och solkraft. Att arbeta med förnybara källor är en naturlig del av teknikundervisningen. Eleverna mäter strömmar, spänningar och effekter. Men den viktigaste drivkraften för Lars-Erik Eriksson är miljö- och rättviseaspekten. Olja är helt enkelt smutsiga affärer, konstaterar han.

– Oljebolagen härjar i fattiga länder, byar bränns och invånare körs iväg. I Nigeria är Nigerdeltat helt förorenat av oljeutsläpp. Detta vill jag inte vara en del av. Personligen är det också en stark drivkraft att inte vara med och finansiera terrororganisationer, som får sin finansiering genom just oljan.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV