Ge urfolken sin rätt

Att gles- och landsbygdskommuner plundras på råvaror och levererar energi till storstäderna kan betecknas som internkolonialism. Sverige har skrivit på FN:s deklaration om urfolks rättigheter och måste börja ge samer rätt att påverka i beslut som rör deras mark och sätt att leva, skriver Carmen Blanco Valer och Ingrid Mårtensson från Feministiskt initiativ.