Fyra promille kan rädda klimatet

Jordbruksmetoder som lagrar kol från atmosfären i matjorden har för första gången erkänts som centrala för att hejda klimatförändringarna. Metoderna ses också som avgörande för att säkra livsmedelstryggheten i världen.