”FSC – ett certifieringssystem för ett ohållbart kalhyggesbruk”

Slutreplik från Skydda skogen.

FSC skriver att certifieringen handlar om att ”anpassa trakthyggesbruket så att det blir bättre för miljö och människor” (LFT 28/9). Men trakthyggesbruk med stora kalhyggen, som är den rådande skogsbruksmetoden i Sverige sedan 50-talet, kan aldrig bli ekologiskt hållbart. Ett stort antal skogslevande arter har missgynnats, blivit ovanligare och ofta rödlistats på grund av trakthyggesbruket, enligt en rapport från Skogsstyrelsen. Problemet är att produktion prioriteras före miljö i skogsbruket, trots att dessa mål ska väga lika tungt, enligt Skogsvårdslagen §1.

”Det är bra att ideella krafter berättar när de hittar felaktigheter i skogen, det leder oss framåt”, skriver FSC. Samtidigt verkar det inte leda FSC framåt eftersom felaktigheter har påpekats gång på gång av naturvårdare under många års tid, men felaktigheterna fortsätter. Även om FSC har följt upp klagomål som har inlämnats, har det mycket sällan lett till att något FSC-certifierat skogsbolag har förlorat sin certifiering, trots upprepade regelbrott. Att FSC förlitar sig på ideella krafter för att standarden ska upprätthållas tyder på stora brister inom systemet.

FSC skriver att det är ”svårt att identifiera och avgränsa nyckelbiotoper” och att i det nya förslaget till standard ”skärps kraven på utbildning och kalibrering för de som utför naturvärdesbedömningen”. Det är bra, men många nyckelbiotoper har redan avverkats. Enligt en rapport från FU avverkas cirka 500 hektar nyckelbiotoper årligen, varav ungefär en tredjedel är kända och registrerande, och övriga okända. Fem procent skog ska avsättas enligt FSC och det ska tydligen bli mer i framtiden. Det är ett steg framåt. Men det är oftast inte den ekologiskt representativa skogen som avsätts och de nyckelbiotoper som lämnas kvar är ofta små öar i ett av kalhyggesbruk sönderslaget landskap. Avsättningarna utgör därmed inget väl sammanhängande nätverk av skog.__

FSC bjuder in föreningen Skydda skogen att bli medlem. Naturskyddsföreningen, Jordens vänner och Fältbiologerna har lämnat FSC i protest mot att arbetet inte går framåt. Innan FSC på allvar arbetar för ett ekologiskt hållbart kalhyggesfritt skogsbruk, finns inget intresse att sitta med som alibi för ett certifieringssystem för ett ohållbart kalhyggesbruk.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV