”FSC – ett certifieringssystem för ett ohållbart kalhyggesbruk”

Slutreplik från Skydda skogen.