Frivilligt med öppna förskolor – prioriteras bort

Sedan millennieskiftet har antalet öppna förskolor i det närmaste halverats. – Det är frivilligt för kommunerna och då väljer många att inte ha det, säger Magdalena Karlsson på Skolverket.