Frivilliga först på plats vid SOS-alarm

Frivilliga kan rädda liv vid en olycksplats. Det konstaterar forskare vid Linköpings universitet som utvärderat ett projekt i Medelpad där befolkningen rycker ut vid larm. – Det har visat sig vara positivt för alla inblandade. Räddningstjänst, frivilliga och drabbade, säger Sofie Pilemalm, föreståndare för Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem vid Linköpings universitet.